Tynk maszynowy lekki cementowo-wapienny MPK01

Materiał budowlany:
Zaprawa tynkarska MPK01 jest fabrycznie przygotowaną mieszaniną cementu portlandzkiego, lekkich wypełniaczy mineralnych i modyfikatorów spełniającą wymagania normy EN 998-1.

Właściwości:
- Łatwość aplikacji,
- Wysoka wydajność robót,
- Dobra przyczepność,
- Drobne uziarnienie,
- Niska absorpcja wody,

Zastosowanie jako element budowlany:
- Do wykonywania jedno lub dwuwarstwowych wypraw tynkarskich wewnątrz budynków, do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności względnej (np. łazienki, piwnice).
- Do stosowania na ścianach i stropach betonowych, z elementów ceramicznych, wapienno-piaskowych, betonów lekkich i na tradycyjnych tynkach cementowo-wapiennych.
- Jako tynk podkładowy pod cementowe, gipsowe i akrylowe gładzie.

Zakres stosowania:
- Budownictwo ogólne i mieszkaniowe, hotele, szpitale, pomieszczenia użyteczności publicznej, pomieszczenia o podwyższonej wilgotności powietrza

Zalety jako materiał budowlany:
- Nie wpływa na odporność ogniową elementów budowlanych

Cechy szczególne:
- Bardzo wysoka wytrzymałość na ściskanie.