Obrzutka cementowa

Materiał budowlany:
MultiGips Obrzutka cementowa jest fabrycznie przygotowaną mieszaniną cementu, wypełniaczy mineralnych i modyfikatorów spełniającą wymagania normy EN 998-1.

Właściwości:
- Wysoka wytrzymałość na ściskanie
- Łatwość aplikacji,
- Bardzo dobra przyczepność,
- Niska absorpcja wody,

Zastosowanie jako element budowlany:
- Do wykonywania maszynowego lub ręcznego tradycyjnej obrzutki tynkarskiej pod tynki, do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności względnej (np. łazienki, piwnice).
- Do stosowania na ścianach i stropach betonowych, z elementów ceramicznych, wapienno-piaskowych, betonów lekkich i na tradycyjnych tynkach cementowo-wapiennych.
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Zakres stosowania:
- Budownictwo ogólne i mieszkaniowe, hotele, szpitale, pomieszczenia użyteczności publicznej, pomieszczenia o podwyższonej wilgotności powietrza

Zalety jako materiał budowlany:
- Nie wpływa na odporność ogniową elementów budowlanych

Cechy szczególne:
- Bardzo wysoka wytrzymałość na ściskanie.