Zabudowy przeciwpożarowe

Zabudowy przeciwpożarowe

Obudowy pionów instalacyjnych i elementów konstrukcyjnych w budynkach mogą być projektowane jako jedno, dwu, trzy lub czterostronne. Charakteryzują się one często zróżnicowanym i skomplikowanym do wykonania kształtem. Do ich wykonywania doskonale nadają się płyty gipsowe MultiGips, dające się łatwo i szybko docinać do dowolnych rozmiarów. Produkowane są z czystego ekologicznie materiału, jakim jest gips budowlany. Przegrody z płyt MultiGips montuje się bez stosowania stelaży, łącząc elementy na wpust i pióro z użyciem kleju gipsowego. Do wypełniania połączeń ze stropem oraz bruzd instalacyjnych należy użyć spoiwa gipsowego MultiGips FG 70. Gotowe ściany i obudowy nie wymagają tynkowania, są stabilne, smukłe i lekkie.

         

         
 

Wysoka ognioodporność

 
Obudowy szachtów instalacyjnych i wentylacyjnych stanowią często przegrody oddzielające strefy ogniowe budynków, zatem muszą spełniać podwyższone wymogi w zakresie ognioodporności. Najlepszym materiałem do ich wykonywania są bloki gipsowe, charakteryzujące się bardzo wysoką klasą odporności ogniowej. Zgodnie z oceną opracowaną przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, ściany nienośne MultiGips o grubości 80 i 100 mm mogą pełnić funkcję oddzieleń przeciwpożarowych według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, spełniając  kryteria odporności ogniowej REI 180.        

Schemat Grubość
d [mm]
Gęstość
objętościowa ściany
[kg/m3]
Wynik badania -
klasyfikacja ogniowa
60 850 EI 120
80 900 EI 180
REI 180
100 900 EI 180
REI 180


              
 
Płyty MultiGips mogą być również stosowane do obudowywania pionowych elementów konstrukcyjnych (słupów, ścian) celem podniesienia ich ognioodporności.
W poniższej tabeli podano odporność ogniową słupów obmurowanych płytami gipsowymi na podstawie normy DIN 4102 – część 4.

Schemat  obudowy Grubość obudowy
[mm]
Odporność ogniowa
obudowanego elementu
Kształtowniki stalowe*
60 F60-A (REI 60)
80 F90-A (REI 90)
100 F120-A (REI 120)
Kształtowniki stalowe obetonowane
60 F90-A (REI 90)
80 F120-A (REI 120)
100 F180-A (REI 180)
Słupy drewniane
60 F60-B (REI 60)
80 F60-B (REI 60)**
100 F60-B (REI 60)**

* - Dane te dotyczą kształtowników stalowych o współczynniku kształtu (stosunek obwodu do pola powierzchni) U/A < 300 m-1
** - W DIN 4102 słupy i belki drewniane normalizowane są do F 60 (REI 60)