VG-ORTH Polska sp. z o.o.
43-603 Jaworzno
ul. Promienna 51

tel. +48 032 783 27 90
fax. +48 032 783 27 91
multigips@multigips.pl

ISO

12 Czerwca 2018
ISO
ISO

Mając na uwadze zadowolenie naszych klientów pragniemy poinformować, że ustanowiony i wdrożony przez VG-ORTH Polska Sp. z o.o. Zintegrowany System Zarządzania spełnia wymagania zawarte w normach PN-EN ISO 9001:2015 System Zarządzania Jakością - Wymagania i PN-EN ISO 14001:2015 System Zarządzania Środowiskowego - Wymagania i wytyczne stosowania, czego potwierdzeniem jest pomyślnie odbyty audit recertyfikujący, przeprowadzony w firmie w dniach 16-18.05.2018r. oraz uzyskany Certyfikat dla SZ wg PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 stosowany w zakresie:

Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu oraz sprzedaż produktów własnych i towarów handlowych z branży budowlanej.


System Zarządzania został wdrożony na całą strefę działalności firmy i ma na celu poprawę przejrzystości systemu organizacyjnego funkcjonującego w przedsiębiorstwie oraz podwyższenie jakości usług świadczonych przez VG-ORTH Polska Sp. z o.o., a tym samym wzmocnienie zaufania klientów, poprawę wizerunku firmy na rynku oraz systemowe zarządzanie środowiskiem.