Dokumentacja techniczna

OGNIOODPORNOŚĆ

Schemat Grubość
d [mm]
Gęstość obj.
ściany
[kg/m3]
Wynik
badania
- klasyfikacja
ogniowa
Pobierz
60 850 EI 120 EN
PL
80 900 EI 180 / REI 180 PL
100 900 EI 180 / REI 180 PL