Dokumentacja techniczna


Ściana pojedyncza

Schemat Grubość
d [mm]
Współczynnik
izolacyjności
akustycznej
Rw(C;Ctr) [dB]
Pobierz
60 33 (-1; -3)
80 38 (-1; -3)
80 39 (-1; -4)
100 41 (-1; -4)


Ściana podwójna

Schemat Grubość
d [mm]
Współczynnik
izolacyjności
akustycznej
Rw(C;Ctr) [dB]
Pobierz
220 54 (-1; -4)
240 56 (-1; -4)
260 64 (-3; -7)