Dla wykonawców

W wielu przypadkach, przy typowej wysokości otworu w mieszkaniach oraz typowej wysokości kondygnacji w budownictwie mieszkaniowym, można tak ułożyć płyty nad otworem aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia rys w narożach otworu.

Układając płyty ostatniej warstwy „na stojąco”, nad otworem drzwiowym należy położyć płyty dłuższym bokiem i następnie wkleić od góry wstawki o odpowiedniej szerokości.

Szczegóły ułożenia płyt przedstawiono na  rysunku.

W tym wariancie, gdzie w warstwie nadprożowej są pełne płyty, nie ma potrzeby stosowania progowego elementu zbrojącego.