Dla wykonawców

Montaż ościeżnic w ścianie gotowej zachodzi najczęściej w przypadku ościeżnic drewnianych prostych lub opaskowych.
Montaż należy wówczas wykonywać według zaleceń producenta stolarki drzwiowej w przygotowanych uprzednio w ścianie otworach. Wykonując w ścianach MultiGips otwory drzwiowe należy pamiętać o następujących zasadach:
- spoiny pionowe płyt górnej warstwy sąsiadujących z otworem nie powinny znajdować się bliżej niż 15 cm od krawędzi otworu,
- przykładowy sposób rozmieszczenia płyt dla otworów o szerokości 80 cm, 90 cm i 100 cm zilustrowano poniżej.

      

             


W przypadku otworów drzwiowych o szerokości powyżej 1 m należy stosować nadproża np. z wykorzystaniem kształtowników stalowych typu „U”.

Jako belka nadprożowa został zastosowany profil ze stali ocynkowanej o grubości 2 mm-UA 75 mm, używany w systemie ścian z płyt gipsowo-kartonowych jako wzmocniony profil drzwiowy.