Dla wykonawców

MONTAŻ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
 

Montaż instalacji elektrycznych wykonuje się w bruzdach. Bruzdy wycina się za pomocą bruzdownic elektrycznych lub ręcznych. Do wycinania otworów pod puszki elektryczne używa się wycinarek montowanych do wiertarek elektrycznych. Podczas montażu puszek elektrycznych dopuszcza się przewiercenie całej grubości ściany otwornicą.


Uwaga!
Nie wolno wykonywać bruzd za pomocą kucia ręcznego ani z zastosowaniem elektrycznych urządzeń udarowych.
 

Wykonywanie bruzd w ścianie działowej z płyt gipsowych MultiGips za pomocą elektrycznej bruzdownicy

 

 
1. Potrzebne narzędzia/sprzęt:
bruzdownica, odkurzacz, wiertarka, otwornica do puszek.
  2. Trasowanie ściany pod instalacje elektryczne.
 
3. Bruzdowanie pod kable na głębokość 1/3 grubości ściany.
 
4. Wyłamywanie bruzd za pomocą cienkiego przecinaka.   5. Wiercenie otworów pod puszki elektryczne.
 
6. Wyłamywanie otworu pod puszki za pomocą cienkiego przecinaka.   7. Przygotowana ściana do montażu instalacji elektrycznej po bruzdowaniu.
 
8. Montaż instalacji elektrycznej w bruzdach.
UWAGI:
Nie stosować UDARU!
Nie wyłamywać bruzd i otworów przy pomocy młotka!
Nie kuć kłotkiem!