Dla architektów

System MultiGips stanowi trafną odpowiedź na potrzeby rynku budowlanego w zakresie ścian działowych. Prostota i szybkość montażu oraz niezwykle korzystne charakterystyki techniczno-ekonomiczne decydują o sukcesie tej technologii w wielu krajach europejskich.
System MultiGips to produkt firmy VG-ORTH, jednego z wiodących producentów gipsowych materiałów budowlanych. Firma ta jest obecna na niemieckim rynku od ponad 80 lat, natomiast jako VG-ORTH Polska działa bardzo dynamicznie od ponad 10 lat w krajach Europy Środkowej (Polska, Rumunia, Bułgaria, Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa, Łotwa, Estonia).

OPIS SYSTEMU


Podstawowy element systemu MultiGips stanowi blok gipsowy, którego wymiary są tak zaprojektowane (wysokość 50 cm, długość 66,60 cm), żeby dokładnie trzy elementy tworzyły 1 m2 ściany. Bloki MultiGips produkowane są w trzech grubościach: 6 cm, 8 cm, 10 cm, z których największą popularnością cieszą się bloki o grubości 8 cm - rozwiązanie optymalne pod względem technicznym i ekonomicznym. Masa jednego bloku o grubości 8 cm wynosi 24 kg, a 1 m2 ściany waży 72 kg, co pozwala traktować ten system jako lekki w porównaniu do tradycyjnych przegród murowanych.

SZYBKOŚĆ I ŁATWOŚĆ WYKONANIA


Montaż ścian MultiGips metodą na wpust i pióro jest prosty i szybki. Klej gipsowy MultiGips zapewnia trwałe i mocne połączenie, dzięki któremu ściana jest stabilna i wytrzymała. Połączenia ścian MultiGips ze ścianami sąsiednimi oraz ze stropem wykonuje się w sposób elastyczny, stosując przekładkę z korka lub ze specjalnego tworzywa polipropylenowego (taśma AkustikPro). Przekładka elastyczna nie tylko tłumi przenikanie dźwięku przez przegrodę, lecz również stanowi zabezpieczenie przed zarysowaniem ściany wywołanym odkształceniem się konstrukcji budynku.

BRAK POTRZEBY TYNKOWANIA ŚCIAN MULTIGIPS


Niezwykle ważną zaletą systemu Multigips w porównaniu do innych przegród murowanych jest brak potrzeby tynkowania ścian. Bloki MultiGips są tak równe i gładkie, że nadają się do malowania lub tapetowania po bardzo cienkim przeszpachlowaniu ich powierzchni szpachlą gipsową Casonic Glätt & Füll Innenspachtel, wchodzącą w skład systemu. Dzięki temu ściany Multigips są znacznie szybsze w wykonaniu i o 20 - 30% tańsze od tradycyjnych przegród murowanych (cegła, gazobeton, silikat).

EKONOMIA WYKONANIA


Omawiając aspekty ekonomiczne, należy uwzględnić jeszcze jeden bardzo ważny czynnik, jakim jest smukłość przegród MultiGips. Decydując się na zastosowanie ściany MultiGips o grubości 8 cm zamiast ściany z elementów gazobetonowych o grubości 10 cm otynkowanej z dwóch stron tynkiem o grubości 1,5 cm, uzyskujemy przegrodę cieńszą o 5 cm. Biorąc pod uwagę, że w mieszkaniu o powierzchni 60 - 70 m2 długość ścian działowych w rzucie poziomym wynosi średnio 20 metrów bieżących, ściana o 5 cm cieńsza daje dodatkową powierzchnię użytkową wynoszącą: 20 mb. x 0,05 m = 1 m2 dodatkowej powierzchni użytkowej. W budynku liczącym 200 mieszkań możemy zwiększyć w ten sposób powierzchnię użytkową o 200 m2 ! O tej zalecie przekonało się już wielu developerów, którzy doceniając korzyści ekonomiczne wynikające ze sprzedaży większej powierzchni użytkowej, stosują system MultiGips we wszystkich wykonywanych przez siebie obiektach.

ZDROWY MIKROKLIMAT WNĘTRZ


Rynek budowlany w większości krajów europejskich charakteryzuje się wzrostem konkurencyjności oraz stale rosnącymi oczekiwaniami użytkowników w zakresie jakości i komfortu budynków. Zwraca się także coraz większa uwage na ekologiczne i zdrowotne właściwości stosowanych materiałów.
Ściany MultiGips doskonale spełniają te ostatnie wymogi, gdyż do ich wykonywania stosuje się najbardziej przyjazne dla człowieka tworzywo, jakim jest gips.
Materiał ten charakteryzuje się bardzo niskim współczynnikiem promieniotwórczości naturalnej, kilkakrotnie niższym niż w przypadku cementu.

Maksymalne współczynniki promieniotwórczości naturalnej spoiw budowlanych i surowców gipsowych
1 - cement ogółem; 2 - cement 32,5 bez dodatków;
3 - cement 32,5 z dodatkami; 4 - cement hutniczy; 5 - wapno palone;
6 - gips budowlany; 7 - kamień gipsowy; 8 - gips syntetyczny

DOSKONAŁA IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA


Kolejnym czynnikiem decydującym o komforcie użytkowania pomieszczeń jest ochrona przed hałasem. Sąsiad lubiący głośną muzykę może skutecznie uprzykrzyć nam życie.
System MultiGips zawiera rozwiązania pozwalające zabezpieczyć się przed tego typu problemami.
1 - ściana sąsiednia (masywna);
2 - blok gipsowy MultiGips o grubości 80mm lub 100mm;
3 - wełna mineralna półtwarda o grubości 50mm;
4 - taśma z korka prasowanego o grubości 5mm;
5 - klej gipsowy

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA ŚCIAN WARSTWOWYCH MultiGips
Opis ściany Grubość ściany Masa 1m2 Rw
cm kg dB
Ściana z dwóch warstw bloków MultiGips
o grubości 8 cm i wełny mineralnej o grubości 5 cm
22 150 54
Ściana z dwóch warstw bloków MultiGips
ogrubości 8 cm i 10 cm oraz wełny mineralnej o grubości 5 cm
24 168 56
Ściana z dwóch warstw bloków MultiGips
o grubości 10 cm i wełny mineralnej o grubości 5 cm
26 186 64


Pierwszym z nich jest wspomniane już wcześniej zastosowanie na obwodzie ściany przekładek elastycznych, tłumiących boczne przenoszenie dźwięku. Izolacyjność akustyczna ściany pojedynczej o grubości 8 cm wynosi Rw = 39 dB. Aby uzyskać taką izolacyjność w przypadku ścian gazobetonowych o gęstości 520 kg / m3, należałoby wykonać przegrodę o grubości 16 cm, czyli dwa razy grubszą!
Drugie rozwiązanie stanowi oferta ścian warstwowych, stosowanych głównie jako przegrody między-mieszkaniowe w budynkach wielorodzinnych o konstrukcji szkieletowej.
Ściany te składają się z dwóch warstw bloków MultiGips, pomiędzy którymi znajduje się warstwa wełny mineralnej o grubości 5 cm. Wełna mocowana jest za pomocą kleju gipsowego o jednej warstwy bloków a od drugiej warstwy bloków dzieli ją pustka powietrzna o grubości 1 cm. Izolacyjność ściany warstwowej z bloków o grubości 8 cm wynosi Rw = 54 dB. Jest to przy tym przegroda bardzo smukła i lekka, gdyż jej łączna grubość wynosi 22 cm, a 1 m2 ściany waży tylko 150 kg. Dla porównania, izolacyjność akustyczna ściany gazobetonowej o grubości 38 cm, wykonanej z elementów o gęstości 520 kg / m3, wynosi Rw = 49 dB.

WYSOKA OGNIOODPORNOŚĆ


Ważnym parametrem określającym bezpieczeństwo budynku jest odporność ogniowa przegród, decydująca
o szybkości rozprzestrzeniania się ognia oraz o możliwości ewakuacji osób w przypadku wystąpienia pożaru. Ściany MultiGips nie tylko nie rozprzestrzeniają ognia, lecz stanowią doskonałą przegrodę zapobiegającą przenoszeniu się pożaru.
Odporność ogniowa ściany MultiGips o grubości 8 cm wynosi aż 3 godziny (EI 180 według normy EN 13501-2). Dla porównania, ognioodporność ściany z płyty gipsowo-kartonowej zwykłej 12,5 mm wypełnionej wełną mineralną 5 cm wynosi tylko pół godziny, natomiast przegroda z gazobetonu o grubości 10 cm posiada ognioodporność 90 minut, czyli dwa razy niższą niż ściany MultiGips.
W skład systemu MultiGips wchodzi także rozwiązanie przeznaczone dla obiektów przemysłowych i handlowych. Jest to ściana złożona z dwóch warstw bloków o grubości 8 cm, połączonych poprzecznymi przewiązkami z tych samych bloków.

WYSOKA STABILNOŚĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ


Każdy użytkownik mieszkania ceni sobie łatwość zawieszenia na ścianie obrazu, półki lub szafki kuchennej. Montaż ciężkich przedmiotów jest bardzo kłopotliwy, kiedy mamy do czynienia ze ścianami z płyty gipsowo-kartonowej. Z kolei wbicie gwoździa, aby zawiesić lekki obraz, bywa trudne w przypadku ścian betonowych lub ceglanych.
System MultiGips doskonale radzi sobie z obydwoma problemami: wbicie gwoździa jest czynnością bardzo łatwą, natomiast montaż ciężkich półek również nie stwarza problemu, jeśli zastosujemy kołki rozporowe zgodnie z katalogiem Multigips.
Na niektórych kotwach można zawiesić nawet przedmioty o wadze do 200 kg!

SYSTEM MULTIGIPS DLA POMIESZCZEŃ WILGOTNYCH


Mogłoby się wydawać, że bloki MultiGips wykonane z gipsu - materiału o wysokiej chłonności wilgoci, nadają się wyłącznie do pomieszczeń suchych. Nic bardziej mylnego!
System MultiGips oferuje bloki HYDRO, impregnowane przeciwwilgociowo w całej swej masie, których nasiąkliwość po 2-godzinnym zanurzeniu w wodzie jest niższa niż 5%. Tak niskiej nasiąkliwości nie zapewniają żadne technologie konkurencyjne. Bloki MultiGips HYDRO mają kolor zielony a do ich łączenia służy specjalny klej odporny na działanie wody, również barwiony na zielono.Ściany Multigips HYDRO stosowane są w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, do których zalicza się przede wszystkim łazienki i toalety. Zaleca się także wykonywanie z bloków HYDRO pierwszej warstwy ścian w przypadku, kiedy montaż przegród ma miejsce w budynku jeszcze nie zadaszonym, narażonym na ryzyko gromadzenia się wody opadowej wewnątrz pomieszczeń.KORZYSTNA CENA


Cena niższa o 20 - 30% w porównaniu do technologii tradycyjnych.

SERWIS TECHNICZNY


System MultiGips to nie tylko doskonałej jakości materiały i rozwiązania techniczne, lecz także profesjonalny serwis, obejmujący seminaria, fachowe doradztwo techniczne oraz szkolenia praktyczne. Doradcy firmy VG-ORTH są do dyspozycji na każdej budowie, aby przeszkolić ekipy wykonawcze i pomagać w rozwiązaniu problemów technicznych. Produkt Manager-owie VG-ORTH utrzymują stały kontakt z biurami projektowymi, dzięki czemu ściany MultiGips są wykorzystywane w wielu projektach obiektów mieszkalnych, hotelowych, handlowych i administracyjnych.