Dla architektów

Ekonomiczne ściany międzymieszkaniowe
z bloków MultiGips.


Komfort użytkowania pomieszczeń zależy między innymi od odpowiedniej izolacyjności akustycznej otaczających je przegród. Dotyczy to szczególnie ścian i stropów oddzielających od siebie lokale mieszkalne, pokoje hotelowe i pomieszczenia wymagające skupienia uwagi. W tabeli 1 przedstawiono wymogi normy PN-B-02151-3 w zakresie izolacyjności akustycznej ścian dla różnych typów budynków. Norma ta jest obowiązująca w świetle Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Tab. 1. Wymagana izolacyjność akustyczna ścian wg normy PN-B-02151-3
Funkcje pomieszczeń rozdzielonych ścianą
Wymagana wartość
R'a1 [dB]
Wszystkie pomieszczenia mieszkania Wszystkie pomieszczenia przyległego mieszkania
50
Korytarz, klatka schodowa
50
Hotele kategorii trzygwiazdkowej i wyższej Pokoje hotelowe Pokoje hotelowe 50
Korytarz 45
Hotele niższych kategorii, domy wczasowe Pokoje hotelowe Pokoje hotelowe 45
Korytarz 45
Ogólne sanitariaty 50
Żłobki, przedszkola Sale dla dzieci Sale dla dzieci 50
Pomieszczenia gospodarcze 50
Budynki administracyjne Pokoje do pracy administracyjnej Pokoje do pracy wymagającej koncentracji uwagi, gabinety dyrektorskie 50

W przypadku budynków o konstrukcji szkieletowej, w których ściany międzylokalowe nie pełnią funkcji nośnej, korzystne jest ich wykonywanie z materiałów lekkich. Powinny mieć one także jak najmniejszą grubość, pozwalając na uzyskanie optymalnej powierzchni użytkowej obiektu. Oba te warunki spełniają ściany warstwowe z bloków gipsowych MultiGips (rys. 1, 2). Są one od lat stosowane na wielu budowach w Polsce i za granicą. Najbardziej popularnym wariantem jest ściana o grubości 22 cm, złożona z dwóch niezależnych przegród z bloków gipsowych o grubości 8 cm oddzielonych od siebie warstwą wełny mineralnej grubości 5 cm i 1-centymetrową pustką powietrzną. Wełna mocowana jest do jednej z przegród klejem gipsowym. Izolacyjność akustyczna tej ściany wynosi Rw(C, Ctr) = 54(-1, -4), co pozwala stosować ją do oddzielania od siebie wszystkich lokali i pomieszczeń wymienionych w tab. 1. W porównaniu do przegród masywnych o podobnych parametrach akustycznych jest ona 2-3-krotnie lżejsza i ma mniejszą grubość.
 

Rys. 1. Schemat ściany warstwowej MultiGips

1 - ściana sąsiednia,
2 - blok gipsowy,
3 - wełna mineralna,
4 - taśma z korka prasowanego lub przekładka AkustikPro 120,
5 - klej gipsowy MultiGips,
6 - pustka powietrzna.


Rys. 2. Ściana warstwowa MultiGips w trakcie montażu

Dążenie projektantów oraz inwestorów do stosowania przegród o jak najmniejszej grubości skłoniło producenta systemu MultiGips do poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie przegród warstwowych. Opracowano dwa następne warianty ścian działowych, które poddano w roku 2008 badaniom w akredytowanym instytucie badawczym MFPA w Lipsku. Zastosowano w nich specjalną akustyczną wełnę mineralną Heralan DPF 5040 o gęstości 49 kg/m3, mocowaną klejem gipsowym do jednej ze ścian pojedynczych. Obwodowo na połączeniach z ramą badawczą wklejono przekładki elastyczne AkustikPro 120 z twardej pianki poliuretanowej o gęstości 179 kg/m3.
W tabeli 2 zamieszczono opis badanych przegród oraz wyniki badań.

Tab. 2. Wyniki badań ścian warstwowych w laboratorium MFPA w Lipsku - paźdz. 2008
Warianty
ściany
Opis ściany Nr i data raportu
z badań
Rw (C, Ctr)
[dB]
1 Ściana warstwowa złożona z bloków gr. 8 cm o średniej gęstości (850 kg/m3), wełny mineralnej Heralan DPF 5040 o grubości 2,5 cm, pustki powietrznej 0,5 cm i bloków gr. 6 cm o dużej gęstości (1200 kg/m3).
Całkowita grubość przegrody 17 cm.
P 4.2/08-350-1
06.10.2008
61 (-2,-6)
2 Ściana warstwowa złożona z dwóch bloków gr. 8 cm o średniej gęstości (850 kg/m3), wełny mineralnej Heralan DPF 5040 o grubości 4 cm i pustki powietrznej 1 cm.
Całkowita grubość przegrody 21 cm.
P 4.2/08-350-2
20.10.2008
62 (-1,-4)

Szczególnie interesujące rezultaty otrzymano w przypadku wariantu 1, który przy grubości ściany zaledwie 17 cm spełnia z dużym zapasem wymogi normy PN-B-02151-3 dla wszelkiego rodzaju obiektów. Oba rozwiązania cieszą się rosnącym zainteresowaniem polskich inwestorów i projektantów.