Dla architektów

Opinia Techniczna

 
dotycząca otworów drzwiowych o szerokości przekraczającej nieznacznie 100 cm wykonywanych w ścianach z płyt gipsowych MultiGips


W przypadku otworów drzwiowych o szerokości do 1 m w ścianach z płyt gipsowych MultiGips nie jest wymagane stosowanie wzmocnień w strefie nadprożowej. Powinno się jednak przestrzegać podanych niżej zasad.

1) Płyty ponad otworem drzwiowym układa się na podporze montażowej z desek (rys.1), którą usuwa się po związaniu kleju (najlepiej na drugi dzień po wymurowaniu ściany).
      
Rys. 1. Podparcie montażowe płyt gipsowych ponad otworem drzwiowym

2) Płyty należy układać w taki sposób, aby odstęp pomiędzy pionową krawędzią otworu drzwiowego a pionową spoiną rzędu płyt nad otworem drzwiowym był nie mniejszy niż 15 cm (rys.2).

Rys. 2. Prawidłowe rozmieszczenie bloków w strefie ponad otworem drzwiowym

3) Spoiny między płytami w strefie nadprożowej muszą być szczególnie dokładnie wypełnione klejem gipsowym.

4) Zaleca się stosowanie zbrojenia progowego, które pozwala przenieść naprężenie rozciągające powstałe wskutek ugięcia stropu pod ścianą (rys.3). Dotyczy to zwłaszcza ścian, w których otwory drzwiowe występują blisko środka rozpiętości stropu.
naprężenia ściskające
naprężenia rozciągające

Rys. 3. Schemat zmiany rozkładu naprężeń w ścianie działowej dzięki zastosowaniu profilu drzwiowego MultiGips
 
Element zbrojący wykonany z ocynkowanego płaskownika (np. 4x30 mm) układa się na podłożu przed montażem ściany, a następnie montuje na nim elementy ścienne z wyżłobionymi uprzednio gniazdami, w których umieszcza się zagięte końcówki płaskownika (rys.4). Stosowanie progowego zbrojenia ścian działowych znacznie ogranicza ryzyko występowania zarysowań w strefie nadprożowej.
 
Rys. 3. Schemat zmiany rozkładu naprężeń w ścianie działowej dzięki zastosowaniu
profilu drzwiowego MultiGips
 
 
Otwory drzwiowe, których szerokość odbiega od 100 cm do 5%, można wykonywać w opisany wyżej sposób, nie stosując dodatkowych wzmocnień nadprożowych. W przypadku tego rodzaju otworów zalecane jest jednak bezwzględne stosowanie zbrojenia progowego.

Firma VG-ORTH Polska posiada w swojej ofercie gotowe elementy zbrojące z płaskownika ocynkowanego (fot. 1-3), które mogą być dostarczone na budowę w komplecie z płytami gipsowymi oraz innymi materiałami wchodzącymi w skład systemu ścian MultiGips, takimi jak kleje gipsowe, przekładki elastyczne, masa Fullgips do wypełniania połączeń między ścianą a stropem.

Fot. 1. Widok progowego elementu zbrojącego


Fot. 2. Wypełnianie klejem gipsowym gniazda do montażu zbrojenia


Fot. 3. Ściana z zamontowanym zbrojeniem progowym