Dla architektów

Opinia dotycząca odporności ogniowej ściany
z płyt gipsowych MultiGips o kształcie łukowym
 

1. Wykonanie ściany o przebiegu łukowym wymaga pocięcia płyt gipsowych na mniejsze elementy; których długość dopasowuje się do promienia krzywizny ściany. Montuje się w ten sposób ścianę o kształcie wielokąta, o obwodzie zbliżonym do krzywizny łuku, natomiast końcowy płynny kształt łukowy uzyskuje się poprzez nałożenie na powierzchnię ściany gipsowej wyprawy wyrównującej. W zależności od niezbędnej grubości wyprawy, można zastosować w tym celu:
    a) szpachlę gipsową Casonic Glätt & Füll Innenspachtel przy grubości do 3-4 mm,
   b) w przypadku warstwy o grubości powyżej 4 mm zaleca się stosowanie gipsu tynkarskiego ręcznego stosowania o podwyższonej przyczepności do podłoża (np. KNAUF-Rotband). Przed nałożeniem tynku powinno się powierzchnię ściany zarysować i zagruntować preparatem zmniejszającym nasiąkliwość podłoża (np. KNAUF - Tiefengrund).

2. Ściany z płyt gipsowych MultiGips o grubości 8 cm zostały zaliczone do klasy odporności EI180 zgodnie z normą PN-EN 13501-2, na podstawie wyników badań odporności ogniowej. W przypadku ściany łukowej można przyjąć, że odporność ogniowa nie ulegnie pogorszeniu pod warunkiem dokładnego wypełnienia klejem gipsowym wszystkich szczelin pomiędzy murowanymi elementami. Podczas wykonywania ściany należy zwrócić uwagę na to, aby na powierzchni, która po wykonaniu będzie niewidoczna, nie było ubytków, a wszystkie spoiny były wypełnione klejem (rys. 1).
Rys. 1. Schemat ściany łukowej z płyt gipsowych