Dla architektów

Opinia Techniczna


dotycząca sposobu posadowienia ścian z bloków MultiGips na posadzkach

1) Ściany z bloków gipsowych powinny być oparte bezpośrednio na płycie konstrukcyjnej stropu, z zastosowaniem przyklejonej do jego powierzchni warstwy rozdzielającej wykonanej z taśmy bitumicznej (rys. 1). Taki sposób montażu zapewnia właściwą nośność i stabilność podłoża pod ścianą działową oraz pozwala na uzyskanie odpowiedniej izolacyjności akustycznej przegrody.

Rys. 1. Sposób posadowienia ściany z bloków MultiGips na stropie z podłogą pływającą

2) Montaż ściany na gotowym podłożu cementowym wiąże się z następującymi problemami:
  a) redukcja izolacyjności akustycznej przegrody o około 2-3 dB w wyniku zwiększenia bocznego przenoszenia dźwięku przez połączenie ściana-podłoże. Uwaga ta dotyczy każdego rodzaju ścian działowych (w przypadku przegród z płyty g-k izolacyjność spada nawet o 5-6 dB),
  b) większa możliwość zarysowania się ściany z powodu mniej stabilnego podłoża w porównaniu z oparciem na konstrukcji nośnej stropu,
  c) możliwe wystąpienie rys w podłożu cementowym wskutek braku pełnej swobody odkształcania się podłogi pływającej.

     Zalecanym rozwiązaniem w przypadku wykonywania ścian na gotowym podłożu jest wycięcie bruzd o szerokości około 10 cm i posadowienie ściany na konstrukcji nośnej stropu.
     Można także rozważyć inne rozwiązanie, które pozwoli uniknąć pracochłonnego wycinania bruzd oraz związanego z tą czynnością ryzyka przecięcia przewodów instalacyjnych ukrytych w warstwach posadzkowych (np. rur instalacji c.o. wykonanej systemem "rura w rurze"). W miejscu, w którym planowany jest montaż ścian działowych, można przed wykonaniem podłoża przykleić do płyty stropowej paski styropianu o grubości 10 cm i wysokości 8-10 cm (rys. 2). Wkładki styropianowe usuwa się przed późniejszym montażem ścian. Zaletą tego rozwiązania jest między innymi fakt, że układ dylatacji w podłożu dopasowany jest do późniejszego umiejscowienia ścian.Rys. 2. Zastosowanie wkładki styropianowej w miejscu późniejszego montażu ściany

3) W przypadku podjęcia decyzji o wykonaniu ścian działowych na gotowym podłożu cementowym powinno się przestrzegać następujących zaleceń:
  a) warstwa izolacyjna nie może być zbyt podatna na odkształcenia - należy stosować styropian klasy min. EPS 100,
  b) minimalna grubość wylewki powinna wynosić 40 mm,
  c) minimalna wytrzymałość zaprawy cementowej na rozciąganie powinna wynosić 2,5 MPa,
  d) wylewkę należy zazbroić siatką zgrzewaną z prętów o średnicy min. 4,5 mm i o wymiarach oczka 100x100 mm, umieszczoną w 1/3 grubości podkładu,
  e) podłoże należy podzielić dylatacjami na pola o powierzchni nie większej niż 30 m2 i o boku nie dłuższym niż 6,0 m. Dylatacje można wykonać poprzez nacięcie świeżego podkładu do 1/2 jego grubości.