Dla architektów

Właściwości akustyczne ścian warstwowych MultiGips na podstawie badań wykonanych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Krakowie.

Firma VG-ORTH to wiodący producent bloków gipsowych pod marką MultiGips, cieszących się dużą popularnością w Niemczech, w Polsce oraz w wielu innych krajach europejskich. Wyroby te służą głównie do wykonywania ścian działowych w budynkach mieszkalnych, hotelach, obiektach biurowych i handlowych. Dokładne wymiary i gładka powierzchnia prefabrykatów eliminują potrzebę tynkowania ścian. Dobra izolacyjność akustyczna oraz bardzo wysoka odporność ogniowa ścian MultiGips, w zestawieniu z dużą szybkością i niskimi kosztami wykonania, decydują o coraz szerszym zastosowaniu tego systemu w Polsce i w krajach ościennych.

Komfort użytkowania obiektu zależy między innymi od odpowiedniej izolacyjności akustycznej przegród budowlanych. W budynkach wielorodzinnych największą uwagę zwraca się na izolacyjność ścian oddzielających od siebie mieszkania. Zgodnie z obowiązującą w naszym kraju normą PN-B-02151-3:1999, wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej przybliżonej R`A1 dla ścian między lokalami mieszkalnymi powinien wynosić co najmniej 50 dB. Wymóg ten spełniają przegrody warstwowe MultiGips, które składają się z dwóch pojedynczych ścian z bloków gipsowych o grubości 80 mm, pomiędzy którymi umieszczona jest izolacja dźwiękochłonna z wełny mineralnej o grubości 50 mm (rys. 1).
Rys. 1. Przekrój poprzeczny badanej ściany
1- blok gipsowy MultiGips
2- wełna mineralna półtwarda
3- pustka powietrzna
4- klej gipsowy

Sposób montażu przegrody wielowarstwowej jest następujący: najpierw wykonuje się pojedynczą ścianę z bloków gipsowych, następnie przymocowuje się do jej powierzchni za pomocą kleju gipsowego płyty z półtwardej wełny mineralnej, a na końcu montuje się drugą ścianę pojedynczą w odległości 10 mm od wełny (fot. 1). Ważną rolę spełniają wklejane na obwodzie ściany przekładki elastyczne, które redukują boczne przenoszenie dźwięku, podnosząc izolacyjność akustyczną przegrody. System MultiGips przewiduje stosowanie przekładek z korka prasowanego o grubości 5 mm lub specjalnych taśm AkustikPro 120, wykonanych z twardego poliuretanu.

Ściany warstwowe MultiGips przeszły pomyślnie badania w laboratoriach akustycznych wielu krajów; między innymi w Zakładzie Badań Akustycznych ITB, gdzie zmierzone wskaźniki izolacyjności akustycznej wyniosły RW(C; Ctr) = 54( -1; -4) dB.
 
Fot. 1. Montaż ściany warstwowej

W styczniu br. laboratorium Katedry Akustyki i Wibroakustyki AGH wykonało na zlecenie firmy VG-ORTH Polska badanie ścian warstwowych w nowo wybudowanym obiekcie wielorodzinnym w Krakowie przy ul. Kordylewskiego (fot. 2).
 
Fot. 2. Widok budynku w Krakowie przy ul. Kordylewskiego

Do montażu ścian użyto jako przekładki elastycznej taśmy AkustikPro 120, którą po wyszpachlowaniu przegrody przycina się równo z jej powierzchnią. Podczas wykonywania tynków gipsowych na sąsiednich ścianach i stropach zastosowano odcięcie tynku od ścian z bloków gipsowych. Czynność tę przeprowadza się za pomocą kielni lub innego ostrego narzędzia w końcowej fazie wiązania zaprawy, przecinając tynk na całej grubości. Powstałą szczelinę należy następnie wypełnić elastyczną masą akrylową (rys. 2). Tak wykonana dylatacja zapobiega pękaniu tynku pod wpływem odkształcania się ściany działowej wskutek ugięcia stropu i drgań zachodzących podczas eksploatacji budynku. Rozwiązanie to redukuje również poziom bocznego przenoszenia dźwięku, zwiększając izolacyjność akustyczną przegrody.
Rys. 2. Połączenie ściany warstwowej ze stropem
1- blik MultiGips gr. 80 mm
2- wełna mineralna półtwarda gr. 50 mm
3- taśma elastyczna AkustikPro
4- pustka powietrzna 10 mm
5- strop
6- tynk gipsowy
7- odcięcie dylatacyjne
8- wypełnienie odcięcia dylatacyjnego elastyczną masą akrylową
9- wypełnienie zaprawą gipsową

Wyniki badań przedstawiono na rys. 3. Jednoliczbowe wskaźniki oceny akustycznej przegrody wyniosły:
R`w(C; Ctr) = 54 ( -1; -5) dB,
R`A1 = R`w + C = 54 -1 = 53 dB.
 
Rys. 3. Wyniki badań ściany warstwowej w budynku w Krakowie przy ul. Kordylewskiego

Opisane wyżej pomiary stanowią potwierdzenie testów laboratoryjnych, świadcząc o przydatności ścian warstwowych z bloków gipsowych jako przegród między mieszkaniami w budynkach wielorodzinnych. Czynniki przemawiające na korzyść systemu MultiGips to:
1. wysoka izolacyjność akustyczna, sprawdzona zarówno w warunkach laboratoryjnych jak i w rzeczywistych obiektach,
2. niewielka grubość, wynosząca 22 cm dla ściany łącznie z wykończeniem,
3. lekkość przegrody, której ciężar powierzchniowy wynosi około 150 kg/m2 , co jest wielkością 2-3 krotnie mniejszą w porównaniu do ścian masywnych, które nie zawsze spełniają wymagania normowe. Przykładem jest wykonane niedawno w jednym z obiektów wielorodzinnych we Wrocławiu badanie ściany z ceramicznych pustaków poryzowanych o grubości 25 cm, w wyniku którego uzyskano następujące współczynniki:
R`w(C; Ctr) = 47 ( -1; -4) dB,
R`A1 = R`w + C = 47 -1 = 46 dB.
Ściany MultiGips wykonywane są przede wszystkim w budynkach o konstrukcji szkieletowej. Ich zastosowanie pozwala uzyskać odpowiednią izolacyjność akustyczną oraz dodatkową powierzchnię użytkową i oszczędność w wymiarowaniu elementów konstrukcyjnych.