Dla architektów

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE PŁYT GIPSOWYCH MULTIGIPS W ŚWIETLE WYMAGAŃ NORMY PN-EN 12859


Każda partia wyrobów produkowanych przez VG-ORTH podlega starannej kontroli jakościowej. W przypadku płyt gipsowych sprawdzana jest zgodność ich właściwości technicznych z normą PN-EN 12859 Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań. Spełnienie wymogów normowych jest warunkiem wystawienia na daną partię płyt deklaracji zgodności z normą.
Najważniejsze parametry techniczne przewyższają znacznie te wymagania. Należą do nich:

• duża dokładność wymiarów,
• brak odchylenia od płaszczyzny (płaskość),
• wytrzymałość na zginanie - wyższa od przewidzianej w normie o 80-100%,
• zawartość wilgoci, zgodnie z normą PN-EN 12859 nie przekraczająca wartości 6%,
• absorbcja wody dla płyt wodoodpornych, która nie powinna być większa od 5%.