Dla architektów

WPROWADZENIE


Obowiązująca w naszym kraju od grudnia 2002 norma PN-EN 12859 Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań definiuje płytę gipsową jako prostopadłościan posiadający wpust i pióro przynajmniej na dwóch przeciwległych ścianach. W zależności od gęstości objętościowej, norma wymienia trzy odmiany płyt, wytwarzane w różnych kolorach (tabela 1).

Tabela 1. Klasyfikacja płyt gipsowych ze wzgledu na gęstość objętościową wg PN-EN 12859


Produkowane przez firmę VG-ORTH Polska płyty gipsowe mają wymiary: długość 666 mm, wysokość 500 mm i grubość 60, 80 i 100 mm.

 
Podstawowym asortymentem są płyty o grubości 80 mm, wytwarzane w zakładzie w Jaworznie, których gęstość objętościowa wynosi 900 kg/m3 (przedział płyt o średniej gęstości).