Dla architektów

Połączenie z sufitem, elastyczne
Ściana działowa nienośna wewnętrzna, jednowarstwowa. Grubość ściany 60/80/100 mm
więcej