Dla architektów

Połączenie z podłożem, elastyczne
Ściana działowa nienośna wewnętrzna, jednowarstwowa. Grubość ściany 60/80/100 mm Posadzka z warstwą izolacji przeciwdźwiękowej.
więcej
Połączenie z podłożem, elastyczne
Ściana działowa nienośna wewnętrzna, jednowarstwowa. Grubość ściany 60/80/100 mm Posadzka z warstwą izolacji przeciwdźwiękowej ze szczeliną dylatacyjną.
więcej