Dla architektów

Połączenie ścian, elastyczne
Ściana działowa nienośna wewnętrzna, jednowarstwowa. Grubość ściany 60 mm
więcej
Połączenie ścian, elastyczne
Ściana działowa nienośna wewnętrzna, jednowarstwowa. Grubość ściany 80 mm
więcej
Połączenie ścian, elastyczne
Ściana działowa nienośna wewnętrzna, jednowarstwowa. Grubość ściany 100 mm
więcej
Połączenie ścian, elastyczne
Ściana działowa nienośna wewnętrzna, dwuwarstwowa. Grubość ściany 175 mm (80/25/10/60)
więcej
Połączenie ścian, elastyczne
Ściana działowa nienośna wewnętrzna, dwuwarstwowa. Grubość ściany 210 mm (80/40/10/80)
więcej
Połączenie ścian, elastyczne
Ściana działowa nienośna wewnętrzna, dwuwarstwowa. Grubość ściany 210 mm (100/40/10/60)
więcej
Połączenie ścian, elastyczne
Elewacja z izolacją cieplną i warstwą powietrza. Grubość ściany 110 mm (40/10/60)
więcej
Połączenie ścian, elastyczne
Elewacja z izolacją cieplną i warstwą powietrza na drewnianym szkielecie. Grubość ściany 130 mm (40/10/80)
więcej