Dla architektów

Połączenia lekkiej wewnętrznej ściany przeciwpożarowej, elastyczne
Ściana działowa nienośna wewnętrzna przeciwpożarowa, dwuwarstwowa. Grubość ściany 160 mm Elastyczne połączenie z sufitem.
więcej
Połączenia lekkiej wewnętrznej ściany przeciwpożarowej, elastyczne
Ściana działowa nienośna wewnętrzna przeciwpożarowa, dwuwarstwowa. Grubość ściany 160 mm Elastyczne połączenie ze ścianą.
więcej
Połączenia lekkiej wewnętrznej ściany przeciwpożarowej, elastyczne
Ściana działowa nienośna wewnętrzna przeciwpożarowa, dwuwarstwowa. Grubość ściany 160 mm Elastyczne połączenie z podłożem.
więcej
Połączenia lekkiej wewnętrznej ściany przeciwpożarowej, elastyczne
Ściana działowa nienośna wewnętrzna przeciwpożarowa, dwuwarstwowa. Grubość ściany 160 mm Cięcie poziome.
więcej