Dla architektów

Podpory, dźwigary przy wymogach ochrony przeciwpożarowej
Podpora stalowa według DIN 18800-1-2, U/A < 300 m-1 przy czterostronnych wymogach ochrony przeciwpożarowej. Podpora stalowa czterostronnie osłonięta. Grubość okładziny / wyłożenia...
więcej
Podpory, dźwigary przy wymogach ochrony przeciwpożarowej
Podpora stalowa według DIN 18800-1-2, U/A < 300 m-1 przy czterostronnych wymogach ochrony przeciwpożarowej. Podpora stalowa zabetonowana lub zamurowana trójstronnie...
więcej
Podpory, dźwigary przy wymogach ochrony przeciwpożarowej
Podpora drewniana według DIN 1052-1, przynajmniej klasa S 10 względnie MS 10 według DIN 4074-1. Podpora drewniana czterostronnie osłonięta. Grubość okładziny / wyłożenia 60/80/100 mm
więcej
Podpory, dźwigary przy wymogach ochrony przeciwpożarowej
Dźwigar stalowy / - podpora stalowa z tynkiem gipsowym przy wymogach ochrony przeciwpożarowej zgodnie z 4102-4. Dźwigar stalowy / - podpora stalowa trójstronnie otynkowana.
więcej
Podpory, dźwigary przy wymogach ochrony przeciwpożarowej
Podpora stalowa według DIN 18800-1-2, U/A 300 m-1 przy czterostronnych wymogach ochrony przeciwpożarowej. Podpora stalowa, czterostronnie otynkowana.
więcej
Podpory, dźwigary przy wymogach ochrony przeciwpożarowej
Podpora stalowa według DIN 18800-1-2, U/A 300 m-1 przy czterostronnych wymogach ochrony przeciwpożarowej. Podpora stalowa, zabetonowana lub zamurowana, czterostronnie otynkowana.
więcej