Dla architektów

Połączenie z podłożem, elastyczne
Ściana działowa nienośna wewnętrzna, jednowarstwowa. Grubość ściany 60/80/100 mm Posadzka z warstwą izolacji przeciwdźwiękowej.
więcej
Połączenie z podłożem, elastyczne
Ściana działowa nienośna wewnętrzna, jednowarstwowa. Grubość ściany 60/80/100 mm Na posadzce z warstwą izolacji dźwiękowej ze szczeliną dylatacyjną.
więcej
Połączenie z podłożem, elastyczne
Ściana działowa nienośna wewnętrzna, jednowarstwowa. Grubość ściany 80/100 mm Wodoodporny cokół / wodoodporna podstawa.
więcej
Połączenie z podłożem, elastyczne
Ściana działowa nienośna wewnętrzna, jednowarstwowa. Grubość ściany 60/80/100 mm Na drewnianej belce, posadzka z warstwą izolacji przeciwdźwiękowej.
więcej