Dla architektów

Połączenie ścian, elastyczne
Ściana działowa nienośna wewnętrzna, jednowarstwowa. Grubość ściany 60 mm
więcej
Połączenie ścian, elastyczne
Ściana działowa nienośna wewnętrzna, jednowarstwowa. Grubość ściany 80 mm
więcej
Połączenie ścian, elastyczne
Ściana działowa nienośna wewnętrzna, jednowarstwowa. Grubość ściany 100 mm
więcej
Połączenie ścian, elastyczne
Ściana działowa nienośna wewnętrzna, jednowarstwowa. Grubość ściany 60/08/100 mm
więcej
Połączenie ścian, elastyczne
Ściana działowa nienośna wewnętrzna, jednowarstwowa. Grubość ściany 60/08/100 mm, wiążąca tynk
więcej
Połączenie ścian, elastyczne
Ściana działowa nienośna wewnętrzna, dwuwarstwowa. Grubość ściany 175 mm (80/25/10/60)
więcej
Połączenie ścian, elastyczne
Ściana działowa nienośna wewnętrzna, dwuwarstwowa. Grubość ściany 210 mm (80/40/10/80)
więcej
Połączenie ścian, elastyczne
Ściana działowa nienośna wewnętrzna, dwuwarstwowa. Grubość ściany 260 mm (100/80/20/60)
więcej
Połączenie ścian, elastyczne
Ściana działowa nienośna wewnętrzna, dwuwarstwowa. Grubość ściany 260 mm (80/80/20/80)
więcej
Połączenie ścian, elastyczne
Elewacja z izolacją cieplną i warstwą powietrza. Grubość ściany 110 mm (n/40/10/60)
więcej
Połączenie ścian, elastyczne
Elewacja z izolacją cieplną i warstwą powietrza. Grubość ściany 130 mm (n/40/10/80)
więcej
Połączenie ścian, elastyczne
Ściana działowa nienośna wewnętrzna z suchym tynkiem. Grubość ściany 150 mm (100/n/30/12,5)
więcej