Dla architektów

Połączenia i zakończenie ścian, elastyczne (formy specjalne)
Ściana działowa nienośna wewnętrzna, jednowarstwowa. Grubość ściany 60/80/100 mm Otwarte zakończenie ściany.
więcej
Połączenia i zakończenie ścian, elastyczne (formy specjalne)
Ściana działowa nienośna wewnętrzna, jednowarstwowa. Grubość ściany 60/80/100 mm Rozwarte naroże 135°.
więcej
Połączenia i zakończenie ścian, elastyczne (formy specjalne)
Ściana działowa nienośna wewnętrzna, jednowarstwowa. Grubość ściany 60/80/100 mm Szczelina dylatacyjna.
więcej
Połączenia i zakończenie ścian, elastyczne (formy specjalne)
Ściana działowa nienośna wewnętrzna, jednowarstwowa. Grubość ściany 100 mm Połączenie do podpory stalowej, obustronnie widoczna.
więcej
Połączenia i zakończenie ścian, elastyczne (formy specjalne)
Ściana działowa nienośna wewnętrzna, jednowarstwowa. Grubość ściany 100 mm Połączenie do podpory stalowej, jednostronnie widoczna.
więcej
Połączenia i zakończenie ścian, elastyczne (formy specjalne)
Ściana działowa nienośna wewnętrzna, dwuwarstwowa. Grubość ściany 230 mm (100/30/20/80) Połączenie do podpory drewnianej, obustronnie widoczna.
więcej
Połączenia i zakończenie ścian, elastyczne (formy specjalne)
Ściana działowa nienośna wewnętrzna, jednowarstwowa. Grubość ściany 100 mm Wolnostojąca szyba ścienna, obustronnie widoczna. Usztywnienie i zakotwiczenie na masywnym stropie.
więcej
Połączenia i zakończenie ścian, elastyczne (formy specjalne)
Ściana działowa nienośna wewnętrzna, dwuwarstwowa. Grubość ściany 260 mm (100/100/60) Instalacja ścienna z zamurowaniem.
więcej