VG-ORTH Polska sp. z o.o.
43-603 Jaworzno
ul. Promienna 51

tel. +48 032 783 27 90
fax. +48 032 783 27 91
multigips@multigips.pl

Aktualności

01 Stycznia 2014
Nowy produkt marki MultiGips
Nowy produkt marki MultiGips

Obrzutka cementowa

Zaprawa tynkarska jest fabrycznie przygotowaną mieszaniną cementu, wypełniaczy mineralnych i modyfikatorów. Produkt charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na ściskanie, dobrą przyczepnością, bardzo niską absorpcją wody, wodoodpornością i mrozoodpornością po stwardnieniu.
 

ZASTOSOWANIE

MultiGips Obrzutka cementowa przeznaczona jest do maszynowego lub ręcznego wykonania tradycyjnej obrzutki tynkarskiej pod tynki podkładowe. Do stosowania na ścianach i stropach betonowych, z elementów ceramicznych, wapienno-piaskowych, betonowych lekkich i na tradycyjnych tynkach cementowo-wapiennych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

MultiGips Obrzutkę cementową można stosować na suche, mocne podłoża. Wolne od kurzu i innych środków zapobiegających przyleganiu (np. tłuszczów, smarów, środków adhezyjnych używanych przy deskowaniu). Do wykonywania tynków można przystąpić dopiero po okresie osiadania, skurczu i schnięcia murów i ścian. Dla ścian murowanych czas dojrzewania trwa do 3 miesięcy a dla ścian i elementów betonowych do 6 miesięcy. Suche podłoża mineralne należy zwilżyć czystą wodą bezpośrednio przed wykonaniem obrzutki. Podłoża o dużej chłonności (np. gazobeton) należy dodatkowo, przed nałożeniem obrzutki cementowej, zagruntować środkiem gruntującym MultiGips Grundiermittel rozcieńczonym wodą w stosunku 1:3.
 

PRZYGOTOWANIE zaprawy

Opakowanie 30 kg MultiGips Obrzutki cementowej rozmieszać w około 5,0 l czystej wody aż do uzyskania jednolitej masy (około 2 min). Należy uważać aby zaprawa miała jednolitą konsystencję. Z uwagi na chłonność podłoża i warunki atmosferyczne dokładną ilość dodawanej wody należy ustalić doświadczalnie. Kolejne partie zaprawy muszą być przygotowane z taką samą ilością wody. Czas zachowania właściwości roboczych po zarobieniu wodą wynosi do 4 godzin w temperaturze 20°C.

 

nanoszenie zaprawy

MultiGips Obrzutkę cementową nakładać na podłoża za pomocą kielni tynkarskiej lub agregatu tynkarskiego jednowarstwowo na grubość od 4 do 8 mm.
 

wskazówki uzupełniające

Nie przerabiać przy temperaturze poniżej +5°C i powyżej +25°C. Nie mieszać z innymi zaprawami. Nakładanie następnej warstwy tynkarskiej dopiero po min. 24 godzinach, przy temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 50%. Przy obniżonej temperaturze i podwyższonej wilgotności czas ten ulega wydłużeniu. Nie należy nakładać na silnie nasłonecznione ściany, a wykonaną wyprawę chronić przed opadami deszczu, przed mrozem lub przed szybkim wysychaniem przez minimum 1 dzień. Zastosować odpowiednie osłony w warunkach niesprzyjających dla prac tynkarskich. Poprzez zmiany konsystencji oraz wpływy warunków atmosferycznych może być zróżnicowana wytrzymałość i przyczepność następnej warstwy np. tynku podkładowego. Narzędzia pracy po użyciu natychmiast umyć wodą.

 

ZUŻYCIE MATERIAŁU

uzależnione od grubości obrzutki i zawiera się od 4 do 5,5 m2 z jednego worka 30 kg.

 

GRUBOŚĆ warstwy

4 - 8 mm

 

absorpcja wody

W2
 

Przyczepność

min. 0,3 N/mm2, FP:A
 

Wytrzymałość na ściskanie

CS IV
 

Reakcja na ogień

Klasa A1

 

CZAS OBRÓBKI

Ok. 240 min w zależności od grubości tynku, rodzaju podłoża, temperatury i wilgotności powietrza.

 

PAKOWANIE

Worki po 30 kg, ilość worków na palecie 42 sztuk.

 

SKŁADOWANIE

Przechowywać w suchym pomieszczeniu na drewnianych paletach.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA

Do 9 miesięcy od daty produkcji w suchych warunkach w oryginalnych, nie uszkodzonych opakowaniach.