VG-ORTH Polska sp. z o.o.
43-603 Jaworzno
ul. Promienna 51

tel. +48 032 783 27 90
fax. +48 032 783 27 91
multigips@multigips.pl

Aktualności

01 Marca 2016
Nowy produkt marki MultiGips
Nowy produkt marki MultiGips

Gładź polimerowa MultiGips Perfekt Glatt

MultiGips Perfekt Glatt jest gotową masą polimerową. Służy do szpachlowania cienkowarstwowego, do szpachlowania wstępnego i końcowego spoin płyt gipsowych i płyt g-k z zastosowaniem taśmy zbrojącej, do wykonywania warstwy ostatecznej, a także do tworzenia różnorodnych faktur o charakterze dekoracyjnym. Produkt nadaje się do nakładania ręcznego oraz maszynowego za pomocą odpowiednich agregatów i narzędzi. Masa jest gładka, plastyczna, łatwa w obróbce, po wyschnięciu dobrze się szlifuje.
 

ZASTOSOWANIE

MultiGips Perfekt Glatt do tworzenia idealnie gładkich i równych powierzchni może być nakładany od grubości warstwy 0 mm do 3 mm. Produkt jest przeznaczony do stosowania wewnątrz budynku.

MultiGips Perfekt Glatt może być używany do:
- szpachlowania płyt gipsowych, spoin pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi z zastosowaniem taśmy zbrojącej, całopowierzchniowego, cienkowarstwowego szpachlowania na stabilnych starych tynkach (gipsowych, wapiennych, cementowo-wapiennych), powierzchniach betonowych. Szpachlowania czystych, stabilnych tynków żywicznych lub mineralnych,
- cienkowarstwowego szpachlowania powierzchni lakierowanych (lamperie), powierzchni malowanych farbami dyspersyjnymi, tapet z włókien szklanych. Wypełniania spoin pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi o krawędziach typu AK, a także napraw pęknięć tynków wewnętrznych (od 0-3 mm) zbrojonych taśmą. Nadaje się do tworzenie różnego rodzaju faktur.

 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być suche, nośne, stabilne, równe i czyste. Duże nierówności lub uszkodzenia należy wypełnić zaprawą gipsową do wypełnień MultiGips Füllgips FG 70.
• płyty gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe - powinny być zamontowane stabilnie, zagruntowane gruntami firmy MultiGips,
• mocne i dobrze przyczepne powłoki malarskie przeszlifowane papierem ściernym, odpylone oraz zagruntowane gruntami firmy MultiGips,
• gipsowe (wilgotność <1%) przeszlifowane mechanicznie, odkurzone i zagruntowane gruntami firmy MultiGips,
• beton, tynki cementowe, tynki cementowo-wapienne (wiek powyżej 28 dni, wilgotność ≤ 4%) zagruntowane gruntami firmy MultiGips.

 

Wykonanie

MultiGips Perfekt Glatt gotowa do użycia masa polimerowa. Przed użyciem dobrze wymieszać w celu ujednolicenia konsystencji. Przy nakładaniu maszynowym w razie konieczności rozcieńczyć niewielką ilością wody. Używać tylko czystych narzędzi i pojemników.

 

Nakładanie masy polimerowej

MultiGips Perfekt Glatt można nakładać za pomocą agregatu przeznaczonego do nakładania dyspersyjnych farb i mas szpachlowych. Do nakładania ręcznego używać narzędzi wykonanych ze stali nierdzewnej. Spoinowanie płyt gipsowo-kartonowych z wykończeniem krawędzi AK: nałożyć spoinowe taśm papierowe lub z włókna szklanego i wypełnić MultiGips Perfekt Glatt lub MultiGips Füllgips FG 70. Przed nałożeniem kolejnej warstwy szpachli poprzednia musi być sucha. Przy grubowarstwowym szpachlowaniu, w celu uzyskania idealnie gładkiej powierzchni należy nakładać w kilku warstwach. Wszelkie nierówności powstałe podczas nakładania szpachli, po wyschnięciu należy zeszlifować papierem ściernym 150 lub 180.
 

Wskazówki uzupełniające

- Szpachlować gdy nie zachodzą większe zmiany w długości płyt na skutek zmian wilgotności lub temperatury.
- Narzędzia pracy po użyciu natychmiast umyć wodą.
- Nie mieszać z innymi materiałami.
- Suche powierzchnie wygładzić papierem ściernym lub siatką, odpylić, zagruntować i pomalować.
 

Uwagi

- Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +23°C i wilgotności względnej powietrza 50%. W innych warunkach należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze twardnienie materiału.
- Produkt niepalny. Nie klasyfikowany jako materiał niebezpieczny.
- Pomieszczenie, po zastosowaniu wyrobu, należy wietrzyć do zaniku zapachu. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Wyrób chronić przed mrozem i nasłonecznieniem.
 

Oriantacyjne zużycie

- Szpachlowanie całopowierzchniowe: ok. 1,3-1,5 kg/m²/mm.
- Szpachlowanie spoin z krawędziami AK ok. 0,15 kg/mb.
 

Temperatura stosowania

Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C.


SKŁADOWANIE

Składować na paletach, w suchych warunkach i w oryginalnych, nie uszkodzonych opakowaniach. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz przed mrozem.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA

do 9 miesięcy od daty produkcji.